Landgoed Anna's Parck vanuit de lucht

De geschiedenis van landgoed Anna's Parck

De historie van het Landgoed

Landgoed Anna’s Parck, stond vroeger bekend als Landgoed Anna’s Hoeve, een boerderij met opstallen gelegen in Zijpe, aan de Ruigeweg (welke toentertijd nog een ongeplaveide landweg langs de oude spoorlijn Alkmaar-Den Helder was). De naam Ananas is een verbasterde naam van Anna’s en afgeleid van het feit dat ten tijde van de Oost-Indische Compagnie een landheer, genaamd Phillips Doublet, het landgoed in 1609 kocht uit de failliete boedel van Maarten Vinck. Hij vernoemde de “excelente Woninge” naar zijn dochter en vrouw, en zijn zeer welgestelde vader De Heer van Sint Annaland. De gronden werden beheerd door de vrouwe des huizes en een van haar dochters, beiden genaamd Anna van Dam heetten. De naam is dus afgeleid van de boerinnen 'Anna's' en in de loop der jaren in de volksmond verbasterd naar Ananas. Het natuurbos dat destijds rondom de idyllisch gelegen boerderij lag en duidelijk ingekrompen is in omvang, is bij velen in de omgeving bekend als het Ananasbos. In 1699 komt “den buitenplaatsch” in het bezit van de Amsterdamse Regentenfamilie “Van Streijen. Jan Jacobszoon van Streijen maakt er zijn zomerverblijf van, en gebruikt de naastgelegen buitenplaats “Wildrijk” voor de jacht, welke heden ten dage nog steeds plaatsvindt. In de jaren die volgden nam het Landgoed Anna’s Hoeve sterk in omvang toe. In 1792 bestond het landgoed uit een respectabele 660 morgen (ongeveer 560 hectare).

Door vererving komt de buitenplaats uiteindelijk ook nog in het bezit  van de familie van de Graaf van Wassenaer en de heer van Twickel. Anna’s Hoeve wordt na 1850 dan niet meer als buitenplaats gebruikt, maar blijft wel een boerderij. Tot ver in de 20e eeuw is het een soort recreatieplek voor de puissant rijke Amsterdammers en is in omvang behoorlijk afgenomen. Toen de gronden uiteindelijk in handen van ‘t Hooge Huys uit Alkmaar kwamen, zijn de omliggende gronden afgescheiden van de boerderij en te huur aangeboden als agrarische gronden en is de boerderij met bijbehorende gronden van een kleine 2 hectare volledig van de omliggende gronden afgesloten. Nadat ‘t Hooge Huys wordt overgenomen door Reaal Verzekeringen en opvolgend door ASR Verzekeringen, veranderd Anna’s Hoeve snel. Vanaf die tijd is het landgoed middels een korte weg van 1 voorgaande eigenaar, een Antiekhandelaar, tenslotte in handen van Alkmaarse ondernemers Schopman en Dijkslag terecht gekomen. Deze heren hebben de historie van de boerderij willen herstellen, en het buiten weer grotendeels terug gebracht in de originele staat, zoals het “Hooghe Huys” het had bedoeld.

Doordat de naam Anna’s Hoeve veelvuldig terug komt onder  Nederlandse landgoederen en ook als zodanig teruggevonden kan worden op het internet, hebben zij gekozen voor de naam “Landgoed Anna’s Parck” refererend aan de destijdse grote omvang en het onder andere eens bijbehorende anna’s bos, nu Ananas Bos.